Van 't Land Processing
 
Consulting en Seminars
 
Cort van der Lindenlaan 8
7521 AS Enschede
Nederland
Telefoon 0031-53-461 76 55
Telefax 0031-53-461 76 56
E-mail kees@vtlandproc.nl
K.v.K. Veluwe en Twente 06091626

Voorbeelden van succesvolle oplossingen/consulting

Reactietijd voor het maken van een organisch peroxide sterk bekort. Dit leidde tot een grotere reactorcapaciteit.

Samen met een collega een procesbeveiligingsmethode ontwikkeld. Volgens dit systeem beveiligde processen zijn vèrgaand bestand tegen menselijke fouten en falen van apparatuur.

Een fluid bed granule van een formulering was te zacht. Via het opsproeien van een waterige oplossing van een anorganisch zout en drogen een stevig deeltje gemaakt. Dit procédé is door Akzo Nobel geoctrooieerd.

Aangegeven hoe stap voor stap de capaciteit van een stroomdroger (flash dryer) voor stearaten verhoogd kon worden.

Vinasse is een restprodukt van de fermentatieve alcoholfabricage. Na indamping kan de vinasse in veevoer verwerkt worden. Aangegeven hoe via een ombouw de capaciteit van de indampinstallatie van 25 op 100% gebracht kon worden.

Een produkt kon wegens kluitvorming niet conventioneel gedroogd worden. Hiervoor is een geroerde droger geselecteerd waarin de warmte zowel via een warme wand als via warme lucht wordt aangevoerd.

De wens bestond om de capaciteit van een convectieve schoteldroger te vergroten. Dit is gerealiseerd via het inbouwen van een voedingsvoorwarmer.

Staaldraad werd na een hittebehandeling afgespoeld met water. Er kwamen schilfers in het water terecht. De schilfers verstopten een filter. Aangegeven hoe m.b.v. een filterhulpmiddel het filter in bedrijf gehouden kon worden.

Een organisch wateroplosbaar kristallijn produkt klonterde als zakgoed. Aangegeven dat het nodig was het materiaal vòòr het afpakken af te koelen.

Aangegeven hoe een kristallijn peroxide grover geproduceerd kon worden.