Van 't Land Processing
 
Consulting en Seminars
 
Cort van der Lindenlaan 8
7521 AS Enschede
Nederland
Telefoon 0031-53-461 76 55
Telefax 0031-53-461 76 56
E-mail kees@vtlandproc.nl
K.v.K. Veluwe en Twente 06091626

Kees van 't Land

Geboren op 26 juni 1937 te Den Haag

Als scheikundig ingenieur afgestudeerd aan de Universiteit Twente in 1971

32 jaar bij Akzo Nobel in research gewerkt als specialist en als projektleider t.b.v. het bouwen van chemische fabrieken

Daarbij zijn de volgende specialismen opgebouwd:
- procesveiligheid
- mengen en roeren
- kristallisatie
- vloeistof/vast scheiding
- drogen
- agglomeratie

Aangeboden diensten
- verhelpen van problemen in lopende fabrieken
- adviseren bij nieuwbouwplannen
- geven van cursussen op de aangegeven terreinen

In 1991 is een goed ontvangen boek geschreven.
Industrial Drying Equipment - Selection and Application
Marcel Dekker, New York

Thans wordt een boek over smeltkristallisatie geschreven.

Er wordt op nascholingscursussen in binnen- en buitenland gedoceerd.